Artikkel

Eksempler på vindkraft på dyrket mark og industri grunn

...
Jan O. Øderud

Published on September 08, 2021

I denne artikkelen vises eksempler på typiske prosjekt innen industrivind samt vindkraft på dyrket mark.

 

Valsneset

valsneset-big-26343-jpg

valsneset2-sml-21136-jpgValsneset er en flat halvøy i Ørland kommune, Trøndelag regulert til kombinert formål vindkraft og næringsområde. Det har vært testsenter for vindkraft på Valsneset siden slutten av 90 tallet. Nå er ytterste del av test-senteret erstattet av 3 stk moderne Vestas V117 turbiner som kom i drift i januar 2020.

På Valsneset har Mowi AS (Marine Harvest) en forfabrikk. Denne sees i forkant av bildet, og det er også planer om videre vekst på halvøya innen maritime næringer. Hvem vet, kanskje det kan bli hydrogen-produksjon her også til maritim sektor? Valsneset består ellers av 5 mindre Enercon turbiner som eies av Trønder Energi.

Vindturbiner: 3 x Vestas V117

Total installert effekt: 12,6 MW

Estimert årlig produksjon: 44 GWh

 

 

Kjerlingland

lillesand-big-36043-jpg

Det ses på muligheten for å lage en Energi-hub ved Kjerlingland. Et for-prosjekt skal nå anaylsere muligheten for et helt/integrert energisystem. Produksjon av grønt hydrogen fra Industrivind og solenergi samt bruk av overskuddsvarme fra hydrogen-produksjonen. Det er tenkt at hydrogen direkte kan fylles ved Kjerlingland for tungtrafikk som går langs E-18 – ‘Fra vind og sol til tank’.

Vindkraft-delen av Energi-huben planlegges med 3-4 vindturbiner med en totalhøyde på 90 og 110 meter.

Det er også inngått et tett samarbeid med Universitetet i Agder rundt Energi-Hub Kjerlingland med flere planlagte FoU oppgaver innen energiløsninger og ingeniørvitenskap. 

 

Elgane

elgane-big-97654-jpg

Elgane vindkraftverk planlegges rett i bakkant av Elgane motorsporsenter. Det er et område med veldig god vind og hvor det også er en del leben de dagene hvor det kjøres motorcross og speedway. Greenstat har et godt samarbeid med de lokale grunneierne og Elgane Motorsykkelklubb, også med tanke på å få til vinn-vinn løsninger for alle parter.

Elgane vindkraftverk planlegges med 4-8 vindturbiner med en totalhøyde på 90 og 110 meter.   

Det leges opp til Elgane vindkraftverk er en folkefinansiert vindpark, det vil si at lokalbefolkning rundt Elgane og ellers i Hå kommune, skal kunne være med å investere i og eie vindkraftanlegget. 

Mulig utbygging: 10-16 MW

Kommune: Hå< Tilbake