Om Vindkart

Småskala vindkraft nær forbruk er lønnsomt og bærekraftig.

Vindkart.no er bygd for å hjelpe grunneiere med å vurdere om det finnes potensial for utnyttelse av vindkraft på en spesifikk eiendom (adresse eller matrikkelnummer) i Norge. Fokusområder er dyrket mark samt industri- og havneareal.


Når du taster inn adresse eller matrikkelnummer vurderes om det er potensial fra en rekke kriterier:

  • Verneområder (nasjonalparker, landskapsverneområder, naturreservater eller annet vern)
  • Avstann til hus og bygg
  • Er det nok vinn i området
  • Finnes det tilgang på nettanlegg

potensial-big-78198-jpg
Resultater vurderes med "har potensial" (grøn), "kan ha potensial" (gul) og "har ikke mulighet til vindkraft" (rød). Eksempel:

Med bakgrunn i disse resultater, gjøres det beregninger på om det er potensial og hvis svaret er ja:

  • Hvor mange husstand vil det kunne leveres strøm til
  • Hvilken økonomisk effekt kan det ha for grunneieren (grunneierkompensasjon)


Hvis din jord har potensial, gir vi en introduksjon til veien videre samt oppfordrer deg til å kontakte oss. Vi er spesialister på utviklling av småskala vindkraft nær forbruk og kan hjelpe deg videre.
 

Vi bruker offentlig tilgjengelig informasjon til å beregne potensial. En del informasjon hentes real-time så det kan det skje at noe informasjon ikke er tilgjengelig (hvis det til eksempel er nedetid hos den offentlige myndighet vi sender forespørsel til). Vi oppfordrer da til å søke på nytt.

Vindkart er ikke ansvarlig for data som hentes fra eksterne kilder.