Partnere

vindr-big-74952-png

 

Norge trenger mer energi - vindkraft er en del av løsningen.

Vindr utvikler skånsom fornybar energi som tar hensyn til naturmangfold og lokalsamfunn.

I 2019 ble Vindr Norge etablert på ideen om at småskala vindkraft nær forbruk er lønnsomt og bærekraftig. I 2021 fusjonerte selskapet med det sør-afrikanske selskapet AGV Renewable Energy og utgjør nå Vindr Group og representerer mer enn 75 års erfaring innen fornybar energi. Sammen med vår finansielle partner, Magnora ASA, er Vindr godt posisjonert til videre vekst, blant annet i Sverige der vi har etablert kontor.

Vårt mål er å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet i Norge. Omstillingen i Norge vil kreve ny fornybar energi - og vi utvikler vindkraft med minimale inngrep i urørt natur som tilrettelegger for lokal verdiskapning.

Mer informasjon om VINDR finner du på www.vindr.no