Partnere

vindr-big-74952-png

 

Norge trenger mer energi - vindkraft er en del av løsningen.

Vindr utvikler skånsom fornybar energi som tar hensyn til naturmangfold og lokalsamfunn.

I 2019 ble Vindr Norge etablert på ideen om at småskala vindkraft nær forbruk er lønnsomt og bærekraftig. I 2021 fusjonerte selskapet med det sør-afrikanske selskapet AGV Renewable Energy og utgjør nå Vindr Group og representerer mer enn 75 års erfaring innen fornybar energi. Sammen med vår finansielle partner, Magnora ASA, er Vindr godt posisjonert til videre vekst, blant annet i Sverige der vi har etablert kontor.

Vårt mål er å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet i Norge. Omstillingen i Norge vil kreve ny fornybar energi - og vi utvikler vindkraft med minimale inngrep i urørt natur som tilrettelegger for lokal verdiskapning.

Mer om VINDR finner du på www.vindr.no
 

 

greenstat-big-53488-jpg


Making green happen

Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning. Greenstat vil bidra til at en god andel av ny energiproduksjon i Norge skjer lokalt nær forbrukere, med minimale naturinngrep. Målet er at ny produksjon skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp uten at det går på bekostning av naturmangfold.

Våre "Industrivind"-prosjekter vil være lokalisert i områder som allerede er tydelig preget av menneskelig aktivitet.

Et typisk prosjekt vil bestå av 1-5 turbiner med en størrelse fra noen hundre KW til 2-3MW.

Vi ønsker å komme i kontakt med aktører som ønsker å kjøpe lokal energi samt grunneiere som eier områder som kan egne seg for vindkraftproduksjon. Lokal involvering og gode prosesser er viktig.

Gjennom Greenstat sikrer man også norsk eierskap til norske vindkraftressurser.

Mer om Greenstat finder du på www.greenstat.no